No  Cookies

logo
Etusivu Tilintarkastus Sähköinen tilintarkastus Asuntoyhtiöt Ajankohtaista Artikkeleita  .
Yhteydet 

Turku

ASUNTOYHTIÖIDEN TILINTARKASTUS
Suomalaisten omistuksista suurin osa on asuntoyhtiöissä eikä esimerkiksi pörssiyhtiöissä.

Useimpien suomalaisten suurin yksittäinen omistus on oma koti ja useimmiten se on asuntoyhtiössä. Vaikka asuntoyhtiöt ovat mikroyhtiöitä lain vertailuperusteiden mukaan, ei niitä tulisi pitää mikroyhtiöinä. Mikroyhtiöissä yrittäjällä on kyky ja keinot kontrolloida taloushallintoa. Asuntoyhtiö on rinnastettavissa huomattavasti suurempiin yhtiöihin, joilla on ulkopuolinen palkattu toimitusjohtaja ja useampien osakkaiden muodostama hallitus. Myös Kirjanpitolautakunta on 2.2.2017 antamassaan yleisohjeessa (5.4.1) kehottanut antamaan mieluummin enemmän kuin vähemmän tietoa tilinpäätöksessä.
Kun otetaan huomioon, että asuntoyhtiöiden hallituksiin ei riitä hallitusammattilaisia, on entistä tärkeämpää tarkastaa hallinto ainakin tilinpäätöksen näkökulmasta.

Asuntoyhtiön laskentatoimi edellyttää osakkaiden yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamista. On tärkeää, että lainaosuudet ja vastikkeiden jälkilaskelmat on oikein laskettu.

Tilintarkastus on syystäkin määrätty pakolliseksi asuntoyhtiöissä huomattavasti matalammilla tilintarkastusvelvollisuuden rajoilla kuin muissa yhteisöissä. Joskus tuntuu siltä, että rajoja olisi pitänyt jättää matalammalle, sillä väärinkäytöksiä tapahtuu useimmiten pienissä yhtiöissä, joissa isännöitsijänä ei ole ammattitaidostaan ja maineestaan huolta pitävä isännöintitoimisto tai ammatti-isännöitsijä.

Isännöitsijän valinnalla on tärkeä merkitys taloyhtiölle, hinta ei saa olla ainoa valintakriteeri. Tilintarkastuksissa asia tulee korostetusti näkyviin.
Yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä
Isännöintiliitto
Kiinteistöliitto V-S
 Audit Control Oy © 2019 , +358 500 515151