No  Cookies

logo
Etusivu Tilintarkastus Sähköinen tilintarkastus Asuntoyhtiöt Ajankohtaista Artikkeleita  .
Yhteydet 

Turku

TILINTARKASTUS
Vaikka tilintarkastus palvelee useita eri tahoja, on tilintarkastaja ensisijaisesti yhteisön omistajien luottamusmies.

Sähköiset menetelmät mahdollistavat työn tekemisen etäältä, kuitenkin henkilökohtainen kontakti toimeksiantajaan on välttämätön.

Lakisääteisen tilintarkastuksen rajat Suomessa määritellään laissa. Tilintarkastuksen sisällön määräävät laki ja hyvä tilintarkastustapa. Tilintarkastus on yhteisöjen ja säätiöiden tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon lakisääteistä tarkastusta. Tilintarkastuksella on keskeinen tehtävä tilinpäätösinformaation oikeellisuuden varmistamisessa.

Hyvänä tilintarkastustapana noudatamme tilintarkastuskohteen olosuhteet huomioon ottaen kansainvälisiä tilintarkastusalan ISA-standardeja.

Aivan pienille yrityksille tilintarkastajan valinta ei ole pakollista. Silti nekin yritykset, jotka eivät ole velvoitettuja käyttämään tilintarkastajaa, käyttävät usein tilintarkastajaa vapaaehtoisesti.

Yrittäjälle tilintarkastaja on yksi harvoista keskustelukumppaneista, jonka kanssa voi puhua kaikesta luottamuksella ja usein ainoa, joka pystyy arvioimaan ulkoistettuja taloushallintopalveluja.

Tilintarkastajaksi voidaan valita ainoastaan tilintarkastajatutkinnon suorittanut hyväksytty tilintarkastaja, joka pitää huolta osaamisestaan vähintään säädetyn kouluttautumisohjelman puitteissa.

Yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä

vsyritt AMMATTITILINTARKASTAJAT - YRKESREVISORER RY
Suti
 Audit Control Oy © 2019 , +358 500 515151